Logout

An Giang thắm đượm ân tình

A song by phongthuamnguyendung

Câu một:
An Giang thắm đượm tình
vì nàng biết ta là ai
đuòng về Long Xuyên có xa xin dừng chân bắc An Hoà
Khi trời mọc hoang

Chorus:
Về với anh về An Giang ta
cùng em có cả ngày trôi
Nhớ về An Giang bến đò có người đưa đón, có người chờ mong
Đưa em về nơi anh thuộc về

Câu hai:
Lướt trên sông về cù lao Ông Hổ, nhìn dòng Hậu Giang sao mà thương nhớ đầy vơi, lòng nao nao
An
Giang, An Giang, miền quê nước chảy Đôi dòng
Đừng níu kéo quá khứ

Chorus
Về với anh về An Giang ta đó
Và lòng bạn đang tan
nát Nhớ về An Giang bến đò có người đưa đón, có người chờ mong
Đưa em về nơi anh thuộc về

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});