Logout

ต้องสู้

A song by tg20893

ตะลอนเดินทาง สร้างเพลงยาวสั้น

บุกป่าฝ่าฟัน เพื่อหาความมุ่งหมาย

ติดดาบปลายปืน เตรียมเผชิญอันตราย

จะเป็นหรือตาย ก็ดูว่าเท่า ๆ กัน

เป้หนักบนหลัง ทั้งปืน กีตาร์

ขึ้นดอยเสียดฟ้า เหงื่อย้อยขาสั่น

ห้วยโคลนห้วยหิน ลุยไป บ่ ยั่น

เหนื่อยก็พักกัน หาฟืนก่อไฟ


อดีตกาลผ่านมา หลายปีดีดัก

ปักใจคำนึง ถึงความเป็นไป

ต่อสู้มานาน ใจไม่เคยหวั่นไหว

สู้กับสิ่งใด เราก็รู้รู้กัน

ไม่ว่าปืนหรือปากกา ถึงเวลาต้องสู้

ผิดพลาดเป็นครู สอนให้ไฝ่ฝัน

จากป่าสู่เมือง เรื่องราวไม่ต่างกัน

ต่างเพียงคืนวัน และวัยของเรา

ไม่ว่าปืนหรือปากกา ถึงเวลาต้องสู้

ผิดพลาดเป็นครู สอนให้ไฝ่ฝัน

จากป่าสู่เมือง เรื่องราวไม่ต่างกัน

ต่างเพียงคืนวัน และวัยของเรา

ต่างเพียงคืนวัน และวัยของเรา

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});